top of page

so 02. 12.

|

Hotel zámeček, Kaplice 1

OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie u nebeského totemu, Kaplice | OBSAZENO

so - ne 02 - 03.12.2023

Přihlášky zasílejte na náš e-mail
ufardenergy@gmail.com
OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie u nebeského totemu, Kaplice  | OBSAZENO
OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie u nebeského totemu, Kaplice  | OBSAZENO

Čas & Místo

02. 12. 2023 10:00 – 03. 12. 2023 19:00

Hotel zámeček, Kaplice 1, Mostky 28, 382 41 Kaplice-Kaplice 1, Czechia

Lépe vědět nežli věřit

Vážení a milí ,

Spolek BÍLÉ CESTY pořádá LÉČEBNÉ, HLUBINNÉ TERAPIE pod vedením Radomíra Wolfa.

Spolek BÍLÉ CESTY pořádá LÉČEBNÉ HLUBINNÉ TERAPIE pod vedením Radomíra Wolfa

Terapie vychází ze starověkých technik sibiřských šamanů za pomocí Radkových předků.

  • PROGRAM SOBOTA 02.12.2023

10:00 - 10:40 slovo úvodem

11:00 - 12:00 LÉČENÍ S LÉKAŘI OSMÉHO NEBE

Při terapii se spojíme s lékaři osmého nebe. Tito lékaři jsou zdatní léčitele, kteří nám budou pomáhat při léčení srdce, kardiovaskulárního systému, čištění toxinů v mozku a těle pro správnou koordinaci nervového a tělesného systému.

12:00 - 13:00 pauza na oběd

13:00 - 13:40 slovo úvodem

14:00 - 15:00 PRÁCE S TOTEMEM

Práce s nebeským totemem.. Tento nebeský totem je rituálně oživen nebeským sibiřským šamanem a velkými nebeskými bohy. Je silným portálem ke spojení  s bohy včetně vrchního boha a dalších mnoho nebeských bytostí a světelných rytířů. Je také nejsilnějším oživeným zářičem v Evropě.

Kdo je trochu jasnovidný, uvidí  světelné rytíře v zářivé zbroji, kteří ztřeží tento totém. Je zároveň spojnicí s našimi Blanickými rytíři kteři pomalu nabírají na síle včetně velitele, který se jmenuje Alex, žádný svatý Václav, jak říkají Staré pověsti české.

15:30 - 16:00 slovo úvodem

16:10 - 17:00 SPOJENÍ SE S BYTOSTMI SLUNCE

Poprvé jsem se setkal s bytostmi slunce před sedmi lety ve zvláštním pojetí vnímaní a spolupráce. Je to zcela odlišné působení než klasicka kontinuita fyzikálního slunce.

Slunce má svoje plazmatické duchovní pomocníky, kteří mají zvláštní chování, lépe řečeno působení. Skrz lidského ducha a tělesný systém dokáži tyto bytosti efektivně působit na buněčná jádra, bez syntézy DNA, to znamená, že lidské buňky mohou být dobíjeny a informovány mimo prostor a čas

( přímo ) a tímto způsobem omlazovány a udržovány ( cca od 1 měsíce do 3 měsíců ) dle pokročilosti tohoto cvičení. Teprve později při tomto cvičení se tyto informace živých plazmatických bytostí efektivněji otiskují do DNA a její následnou syntezou. Částečně můžeme obcházet poškozenou biodiverzitu za účelem našeho zdraví a snoubení se s bytostmi slunce, které takto zdatně omlazují a uzdravují naši celkovou buněčnou verzi DNA.

17:20 - 18.00

ŠAMANSKÉ ZVUKOVÉ DECHY SE VŠEMI ELEMENTY- OHEŃ, VZDUCH, VODA, ZEMĚ

Na každý element se používá jiná technika dechu, které si vysvětlíme a uvedem do praxe.

Budeme čistit  negativních emoce, spalovat zbývající těžké energie. Následně vytvoříme tzv. světelné okno s ideoplastickou vizualizací záměru a uplatnění vašich neprobuzených talentů.

Také se budeme s těmito živly propojovat s totemovým zvířetem a umocňovat svoje instinkty pro lepší orientaci a vyciťování ve svých životech.

18:15 - 19:00 slovo závěrem

  • PROGRAM NEDĚLE  03.12.2023

10:00 - 10:40 slovo úvodem

11:00 - 12:00 Práce s totemem

Spojíme se s Blanickými rytíři, ženy z povzdálí budou prosit za opravdovou zodpovědnost českých a slovenských mužů. Slovenských proto, protože Sitniansky rytíři nejsou probuzeni. Muži budou prosit  rytíře o mužskou sílu a otevřené srdce a stali se skutečnými ochráci rodiny, dětí,  svoji vlasti, svojich tradic, pravdy a spravedlnosti.

12:00 - 13:00 pauza na oběd

13:00 - 13:40 slovo úvodem

14:00 - 14:50 LÉČEBNÁ TERAPIE - STVOŘITELOVO LŮNO ZA POMOCÍ PŘEDKŮ

Za pomocí předků lze prostoupit hustý Matrix (zaostiř na pole za zrakem dění) a vystoupat až k samotnému stvořiteli nebo vrchnímu bohu, kterého takto nazývají sibiřští šamani ( DARCHAN BOO - NEBESKÝ KOVÁŘ ). Můžeme uvolnit část dvou duší  a skrz opakované imploze fotonické a sonické rezonance ( světelné a zvuková rezonance ) skrz ducha léčit tělo a komplexní buněčnou verzi DNA. Zároveň se upevňuje tělesný potenciál a rozvíjí se  duševní.  Probíhá tzv. reverzní ozdravný proces fyzické síly a síly rozpínavosti ducha ve všech ohledech bytí.

15:30 - 16:00 slovo úvodem

16:10 - 17:00 šamanský nezvukový dech  s elementem vody

Starověká dechová technika s elementem vody sibiřských šamanů na čistění krve, kostí, měkkých tkání a negativních emocí s naslednou ideoplastickou vizualzicí, kterou můžete uskutečnit pro uplatnění vašich cílů. Hospodář, který se stará o element vody a vešké vodstvo na planetě se jmenuje Losut Chán a je potřeba k němu chovat velkou úctu.

17:15 - 18:00 slovo závěrem

Vzít s sebou karimatku ,spacák nebo deku, malý polštářek.

Pro práci s totemem:

Žena - Tričko s dlouhým rukávem a dlouhou sukní nebo kalhoty a plné boty, né sandále nebo jinak děrované boty, klobouk nebo čepici (symbol nebeské koruny).

Muž - dlouhe kalhoty, dlouhé rukávy a čepici nebo klobouk.

Nocleh je možný přímo na hotelu Zámeček 600,-kč / osoba / 1 noc vč snídaně.

KDE: Hotel Zámeček, 382 41, Kaplice 1, Mostky 28

KDY: SOBOTA 02.12.2023 OD 10:00 / NEDĚLE  03.12.2023 DO 19:00

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NA: UFARDENERGY@GMAIL.COM

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA TEL. ČÍSLE: 00 420 774 054 466

PŘÍSPĚVEK: 2500,- CZK ZA CELÝ VÍKEND

ZÁLOHU 1000,-CZK ( 42,-EUR ) NA OSOBU POŠLETE NA BANKOVNÍ ÚČET

ČISLO ÚČTU:  2302412720 / 2010

PRO SLOVENSKÉ ÚČASTNIKY:  IBAN CZ34 2010 0000 0023 0241 2720

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE PROSÍM VAŠE JMÉNO A DAR. PENÍZE BUDOU POUŽITY PRO ÚČELY SPOLKU BÍLÉ CESTY.

Share This Event

bottom of page