top of page

Promluvy a odpovědi

Mindfulness

UVĚZNĚNÍ LIDSKÉ MYSLI

Radek

Uvěznit vírou lidskou mysl a limitovat její smysly pro realitu, se stává nevědomým hříchem ve svém vlastním  zapomnění.. A nám nejsou  lhostejni lidé, kterým je ukradena taková duše...

MOUDROST

Bez svobodné moudrosti, kterou přinášíte z nebes neexistuje čirá láska. Jen ve spojení vědomé lásky vytvoříte světlo neporazitelnosti, které rozpouští jakoukoliv temnotu. Žádný parazit, nejen v makrosvěte ale i v mikrosvětě nedokáže překonat hradby světla. Jen čiré vědomí moudrosti a soucitnosti udává poměr bezpodmínečné lásky, kterou můžete rozproudit na planetě zemi. Je to vašim úkolem v tomto vývoji, kdy objevíte esenci vlastního ducha, který se potká na této cestě sám se sebou.
 

Radek

Clouds Theme Room
Balancing Rocks

"DUCHOVNO"??

Nepleťte si duchovno s atrakcí svých emocí, které jsou podmaněné  temnou magii bez vědomí všech zúčastněných.... Je to temno magický plán falešného významu ,který udává chybný a ztracený směr lidského určení... Lze to pozorovat ve většině nabízečů a hledačů duchovních cest pod různými nevědomými maskami, které hledá a nabízí jen identifikaci ega v "duchovnu.." Někteří nabízeči to dotáhli a podmanili na úroveň sekt, náboženství a nebo zneužitého šamanství, které je jen pouhým a nebohým karnevalem na lidské EMOCE.. 
 

Radek

ŽIVOT MOUDROST vs EGO

ŽIVOT MOUDROST vs EGO:Život může být radostný a opojný tehdy pokud se stane moudrostí poznání..Moudrost ovládá schopnost poznat sama sebe... Smysl života je  pochopen a realizován k jeho kvalitě a k tomuto poznání býti..Ego se dostane pod kontrolu vyšší moudrosti a nebude již sabotovat a ztrácet čas pozornosti jestli se mu dostane dostatek uznání..Egu se nikdy nedostane dostatek uznání po kterém bezedně prahne,vyčerpává se a člověk v nitru trpkne a skrytě nebo zjevně jej provází zloba a vztek..Spaluje se tak velké množství energie,které mohlo býti použito opačným řešením moudrosti...V takovém případě je člověk sám sobě inkvizitorem,ale to nejen sobě ale i k ostatním, které ego cynicky vyhledá a obviní...Takové šílenství se stává normou...Naopak moudrost Vám přijde tehdy když vnitřně přestanete odporovat tomu co se vám děje a nabudete síly nestranné  moudrosti s tímto děnim..Je to zvláštní odstup vnitřního klidu protože není z tohoto světa forem a ega..Je to Bůh- univerzální vědomí, které můžete vidět, prožít a moudře ocenit...Żivot přestane být únavný, přehnaně důležitý,vážný v egu ve kterém tuto vážnost,důležitost a únavnost ve skutečnosti  nemají...Opakem je moudrost,které vyžaduje nejvyšší zodpovědnost versus ego,které nemá žádnou zodpovědnost jen si na něj hraje...

Radek

Clouds

VÍRA A NEVÍRA,VĚŘIT NEBO NEVĚŘIT

Nevěřit je stejné jako věřit, neboť dotyčný je přesvědčený o své víře aby tomu nevěřil... Víra nebo nevíra je největším zdrojem síly a sebeklamu k zachování předsudků a pohlazených emocí ve víře nebo nevíře. Jakákoliv víra nebo nevíra je největším podvodem v dějinách  lidstva implementována do lidské DNA démonickými silami ve kterých se hraje o lidské emoce v systému a sycení různých egregorů a programu ve víře a nevíře, proto je lepší pravdou vědět ve svém vědomí...
Radek

Výtažek z Radkovy knihy, zatím nezveřejněno... Datum 16.05. 2017

Radek

Sky

DUŠE A MYSL

Lidé,kteří nerozumějí vrstveným válkám,které se nyní odehrávají je proto,že jejich DNA funguje na dvou šroubovicich DNA ( jsme vlastníky 22 šroubovic- zbytek je latentnich) a nemají dostatečné rozlišovací schopnosti mezi dobrem a zlem- příčiny a následků. Tyto široké vrstvy lidí jsou následně odrazem opatrného, fixními myšlenkami zaběhnutého názoru na svět v jehož středu se jim usídlila silná potřeba "jistoty" potlačující širší pohledy na skutečnost..Jsou to předsudky implantované z vnější úrovně systémem  do lidské mysli..Takto se člověk stává potravou k zachování takového předsudku,který není jeho a dochází  tak k odsátí a  kradení lidské mysli a lidských duší...

Radek

ŽIVOT A DUŠE

Radek

Člověk, který  nevnímá čiré vědomí a zavírá své srdce , selhává ve všem...Lidé tak žijí životy, které nikdy nežili.. Duše spí a čeká na své probuzení, je nejcennější esencí dobra nebo i zla... Zlo vězní duši jako neustálou potravu pro vytvoření temných světů... Dobro naopak osvobozuje pro tvoření světelných světů... Duše na planetě zemi má povinnost poznat sebe sama a orientovat se v otázkách  pravdy, charakteru, morálky a čirého vědomí, které obsahuje vědomou lásku. Neustálá každodenní mravenči práce mezi dobrem a zlem. Mnohdy lze uvěznit jen tělo, které nese pravdu ale ne ducha... Většina duchovních budují ego a spadnou do mesiášského komplexu a důležitosti v sobě, místo toho aby poutali jen duchovní úlohu... Nepoutat nic a nikoho k sobě ale skrz sebe poutat pravdivou a tím skutečnou duchovní práci..   Taková duše se naopak stává převaděčem do nebeských světů...

New World

Smrt

Smrt je jen lidský výtvor, nevědomost ega vytvořilo smrt. Smrt neexistuje..   Vševědoucí vědomí ví, že smrt jej nemůže zabít. Po  smrti jste zkušenější, ty, já ,jeho, jednota.. Existuje mnoho stupňů blaženosti až po tu nejvyšší...

Radek

pexels-life-of-pix-11434.jpg
ruce.jpg

Sexualita

Sexualita má tři podstatné objektivní skutečnosti. Sexualita s čertem, sexualita se srdcem a sexualita s božím proudem a její části -neomezeně- stále tvoříme nové ničím a nikým neporušené světy a vesmíry takové, které ještě neznáme a objevujeme...Taková čistota je jako hebký závoj, plynutí všeho a s kým, který je na tuto vědomou a blaženou lásku připraven...Vědomá sexualita je neomezený proud láskyplné extáze, která se opakuje tak jak dlouhé je vaše čisté přání...

Radek

Nevědomí

Nevědomý člověk je jako tenký led... Jeden člověk může projít avšak celý národ se může propadnout.

Radek

pexels-cottonbro-6491960.jpg
Field Sunset

Šamanská cesta

Šamanská cesta je vědoucí cesta věčnosti, na které se potkáte sami se sebou...

Radek

Odvaha?

Být v uvozovkách silný, tvrdý a chladný není žádné umění. Umění je být v extrémních podmínkách silný, citlivý, vnímavý a soucitný...

Silvie E.

Sunrise over Mountains
Pink Blossom

Dobro

Nedostatečné poznání dobra je nebezpečné a takové nepoznání se stane zlem, které se tváří  jako dobro...

Radek

Víra, náboženství, víra v systém...

Jakékoliv náboženství a víra v cokoliv v tomto celoplanetárnímu systému osnov je jen pouhou parodií na psychické stavy a zapomnění, kdo skutečně jste... Tento podprahový psychologický a neurolingvistický algoritmus vás odtrhl od své podstaty stvořitelova zákona, jeho pravdy, absolutní soucitnosti a nekonečné moudrosti...Spící a ukradené duše, které čekají na návrat a probuzení bez jakékoliv duchovní zodpovědnosti.

Radek

pexels-cottonbro-5473951.jpg
Tropical Leaves

Tajemství síly našich předků

 je důležitá součást stvořitelova zákona, cirkulace kořenů a nebeské koruny, kdo ztratí kořeny, ztratí sám  sebe a ztratí nebesa v této koruně... Kdo bude  hovořit o nebesích bez kořenů, stanou se frází a postupně vymizí, kdo bude hovořit s kořeny, nabude nedozírné pravdy, ušlechtilé síly, moudrosti a stane se blaženou láskou a hlubokou znalostí dílny světla a jeho plánů.. Takové nitro se stává neotřesitelnou pravdou ale lidé nežijí podle pravdy, ale podle toho, co za pravdu považují...

Radek

Bůh

boha lze objevit, ne jej hledat a věřit ,že existuje...

Radek

pexels-felix-mittermeier-957024.jpg

Láska

Skutečná láska je obsažena v čirém vědomi a svobodném bytí... Tato vědomá láska na planetě zemi je bolest, kterou lidé zadržují uloženou hluboko ve svých příčinách.

Radek

Vědomí

Lidé jen akceptují učenost, ale neaktivují vzdělanost vědomí. Taková bio-robotická poslušnost vytvořila zapomnění kdo skutečně jste...

Radek

photo_2021-12-21_22-28-39.jpg
pexels-pixabay-235621.jpg

Pravda

Pokud lidé nebudou znát pravdu, nemohou odolávat a překonat jakékoliv zlo...

Radek

Lež

Lidé žijí tisíce roků ve lži, která je jim předkládána jako krmení pravdy, takové pravdě věří a patřičně uctívají. Lidé nejsou připraveni na pravdu neboť silný otisk ve lži neumožňuje vnímat pravdu...

Radek

vlk6.jpg
sunbeams-ge73c39582_1920.jpg

Pravda

,, Radku, lidé by chtěli vědět pravdu ale nejsou na ni připraveni..."

Jitka P. Léčitelka

Nemoc

,, Radku, Tvoje šamanská nemoc byla odrazem prozřetelnosti, aby mohla vybrat Tvoji slabinu k urychlenému vědomí..."

Petr 

trees-g9e840e83a_1920.jpg
mountain-ridge-with-tiny-dog-silhouette-picjumbo-com.jpg

Duch šamana

Šamanův duch se dokáže přenést přes čas a prostor aby po návratu mohl lidskému rodu předávat od základu  myšlenkové vzorce pravdy...

Radek

Život

Když člověk neví co chce tak ho to ovládá a vede k nenaplněnému životu.

Silvie

Pine Tree
ritual samana.jpg

Naši předkové

Radek

Probuzení rodový předci nacházející se v paralelním světě, kteří Vám pomáhají,  jsou cílem dovést své potomky k tomu nejlepšímu v jejich životech.

Pravda

 Lidé mají touhu po pravdě ale nedovedou se oprostit od předsudků a pověr, které hoví jejím emočním citům a dávají pochybnou výhodu, umělou konstrukci a falešnou modlu.

Radek

Campfire
Waterfall

Vědomí a nevědomí

Kdo z duchovních  dokáže být nikdo a kdo si myslí,že lidskou láskou projde něco...  Kdo dokáže být viditelný  a zároveň být nikým a nikdo..Kdo projde skulinou nulového bodu a vnímá dějství śirokeho spektra... Kdo je připraven na rozpad lidské formy...Kdo je připraven nemít žádné touhy...Kdo je připraven být...Kdo je připraven vědomě milovat...Kdo je připraven na absolutní blaženost....Kdo se nebojí smrti...Kdo se může po smrti vrátit, třeba i nekolikrat do stejného těla a tvářit se, že se nic nestalo....Kdo dokáže vědět, mít znalost vědomí a ne učennost...Kdo dokáže žít jeden život v nevědomosti...Kdo dokáže žít milion životů v bolestech všech a všeho v jednom životě a její vědomosti.. Kdo dokáže žít mnohé jiné světy....Kdo zažije srdce a moudrost...Kdo zažije vidět nevědomost... Kdo může zažit být jen chvilku v univerzálním býti nekonečneho naplňení a blaha.. Kdo se nebojí života...Kdo se nebojí lidi...Kdo se nebojí ženy...Kdo se nebojí žít se ženou.. Která žena se  nebojí žít s mužem....Kdo miluje své rodiče a kdo se nebojí svojich rodičů.... Kdo z rodičů miluje svoje děti a kdo se nebojí svých dětí....Kdo se nebojí kamarádství... Kdo se nebojí hovořit pravdu...Kdo se nebojí říci obyčejnost...lehkost, úsměv, radost vnímat, procítit a  vidět ostatní duše  života...Kdo se nebojí dat  srdce pravdy...Kdo se nebojí uvědomit si, že je fanatikem systému, který není jeho a stává se pouhým dablerem..Kdo je připraven si přiznat, že byl podveden ve všech sférách života prožívající umělou realitu...Kdo je připraven provnímat ,že lidska láska bez vědomí má dno, kdeżto sobectví je bezedné...Kdo je připraven na to, že jakýkoliv názor není zákonem vědomí, ale ega které utváří přesvědčení a přesvědčení utváří víru, která je největším podvodem v dějinách lidstva na lidskou mysl...Kdo nevěří je stejné jako kdyby věřil neboť je svým názorem přesvědčen  aby tomu nevěřil...Víra a nevíra, věřit a nevěřit je největší zdroj síly a sebeklamu.......Kdo si uvědomuje, že pokora není ustrašena poníženost skrčena v koutě pod dogmaty víry a paragrafů systému...Kdo by věděl nebo uvěřil, že 99.7 procentům populace na této planetě byla ukradená mysl a část duše...Kdo by uvěřil, že lidé berou svůj názor jako pravdu pod kontrolou podsunuté ukradené mysli a této části ztracené duše... Kdo by uvěřil, že ztratil klíče a nevěděl, že je kdy vůbec vlastnil... Kdo by uvěřil, že celosvětový systém včetně všech náboženství je jen velký klam. Lidé jsou tak vystaveni kriminálním osnovám spravedlnosti ,které slouží jen a jen k vydráždění a výronům emocí 
podmaňené takovým systémem a jeho cíle bez vědomí všech zúčastněných...Ovládat emoce ve svůj prospěch může jen vědomá bytost pod kontrolou vyššího vědomí bez podsunutého a podmaňujícího systému a jeho cíle...

Radek

bottom of page