top of page

so 04. 11.

|

Žiar

OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie s Radomírem na Slovensku | OBSAZENO

so - ne 04 - 05.11.2023

Přihlášky zasílejte na náš e-mail
ufardenergy@gmail.com
OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie s Radomírem na Slovensku | OBSAZENO
OBSAZENO | Léčebné, hlubinné terapie s Radomírem na Slovensku | OBSAZENO

Čas & Místo

04. 11. 2023 10:00 – 05. 11. 2023 19:00

Žiar, Žiar 239, Žiarska Dolina, 032 05 Žiar, Slovakia

Lépe vědět nežli věřit

Vážení a milí ,

Spolek BÍLÉ CESTY pořádá LÉČEBNÉ, HLUBINNÉ TERAPIE pod vedením Radomíra Wolfa.

PROGRAM SOBOTA 04.11.2023 

10:00 - 10:40 slovo úvodem

11:00 - 12:00 Spalování mikroastrálních parazitů

Při této terapii budeme spalovat sibiřskými technikami mikroastrální parazity. Prošel jsem dlouholetými zkušenostmi, jak napadají lidský organismus skrz auru.

Nenápadně se ztotožní s lidským biorytmem těla v tichosti začnou přeprogramovávat biorytmus do - neklidu, nebo nemoci, nebo do těžce manipulativního a negativního člověka, který je pouhým nástrojem. Tito parazité se shlukují a pak vytvoří podivného pokřiveného ducha, který manipuluje na mnoha negativních úrovních..

Tito parazité vypadají něco mezi stonožkou, komárem, klíštětem a pavoukem. Dokážou uhýbat, jsou skrytí a záludní. Nejvíce jsou těmito parazity napadeni politici, soudci, kontrolní orgány a všichni lidé, kteří podléhají ortodoxním schématům společnosti. Nemocní lidé mají tyto parazity v jiných formách stanovených pro nemoc.

Jsou i vědecky potvrzeným faktem a vyfoceny ve spektrech pokročilých technologiich. Tyto výzkumy byly prováděny v Rusku, v Johannesburku a jiných zemích se stoprocentní shodou výzkumu, které jsou jak jinak v utajení. Kdo nedokáže být neosobní a podléhá negativním emocím, ke kterým je systém záměrně poutá, začnou skrz auru prostupovat. Techniky, které provádíme je dokáži účinně spalovat.

12:00 - 13:00 pauza na oběd

13:00 - 13:40 slovo úvodem

14:00 - 15:00 obrana světelným mečem na ochranu Slovenska

Nyní NEBUDEME provádět mantry pro sílu tohoto meče u kterého nesmí být ženy, ale jenom muži. Zde mohou být i ženy neboť budeme vizualizovat světelný meč a prosit v hlubinné terapii nebeskou radu klidným vedením těchto proseb pod ochranou mojich předků. Budeme  ku pomoci Slovenského národu odsekávání tímto mečem vše co je negativní a neslučuje se s životem a jeho tvorby.

15:30 - 16:00 slovo úvodem

16:10 - 17:00  šamanský zvukový dech na čištění krve s následnou  ideoplastickou vizualizací.. Pozn: vzít sebou papírové kapesníky z důvodu tohoto čištění.

Čistění negativních emocí a hrubých zátěží zvukovými dechy sibiřských šamanů, ( nyní ) s elementem ohně, s naslednou ideoplastickou vizualzicí, kterou můžete uskutečnit pro uplatnění vašich cílů. Take budem provádět nezvukový dech s elementem vody, zvukový dech s elementem vzduchu a take s elementem země.

Každý zvukový  a nezvukový dech patří do starověkých technik sibiřských šamanů a každý element vyžaduje specifický dech pro různá i stejná čištění.

Tyto sibiřské dechy jsou na zcela jiných úrovních než holotropní dýchání a Wim Hofové dechy. Je to přesně řízené s dokonale vyčištěným prostorem. Kolem každeho jedtotlivce je vytvořena světelná bublina ( za pomoci mých předků ), aby si klienti nemohli vzájemně předávat těžké energie, které při čištění vydechují.

17:15 - 18:00 slovo závěrem

PROGRAM NEDĚLE 05.11.2023 

10:00 - 10:40 slovo úvodem

11:00 - 12:00 aktivace a mineralizování buněk

Aktivace a mineralizování buněk je nedílnou součastí každodenního života. Existují starošamanské sibiřské techniky,které dokáží extrahovat šamanským cvičením skrze vašeho ducha z jiných realit účinější a čisté minerály a stopové prvky a obsáhnout je v takové podobě mineralizování  potřebné pro život. Je to tzv. genová exprese - vyjádření takové informace v buňkách, kterou zároveň  vkládáme do genetického kódu pro vyšší a zdravější sekvence v DNA a účinnější syntézu bílkovin specificky k danému jedinci neboli fenotypu chcete-li.

12:00 - 13:00 pauza na oběd

13:00 - 13:40 slovo úvodem

14:00 - 14:50 léčení nebeským dechem

S tímto nebeským dechem můžete léčit, sebe, blízké a také celou planetu a také dodávat nové světelné sekvence do vašeho DNA... S tréninkem tohoto dechu můžete take čistit potraviny nebo potravu těsně před jídlem s vyššími možnostmi čištění.

15:30 - 16:00 slovo úvodem

16:10 - 17:00  šamanský nezvukový dech  s elementem vody  a také zvukové dechy s elementy ohně, vzduchu a země...

Starověká šamanská sibiřská dechová technika s elementem vody sibiřských šamanů na čistění krve, kostí, měkkých tkání a negativních emocí s naslednou ideoplastickou vizualzicí, kterou můžete uskutečnit pro uplatnění vašich cílů. Hospodář, který se stará o element vody a vešké vodstvo na planetě se jmenuje Losut Chán a je potřeba k němu chovat velkou úctu.

Ostatní zvukové šamanské dechy budou kombinované pro vytlačování a spalování těžkých energii a zároveň také v širším obsahu čištění emocí.

Pozn: Nezapomenout kapesník..

17:15 - 18:00 slovo závěrem

Nocleh je možný přímo na hotelu SPOJÁR ( 22,- EUR / OSOBA / 1 NOC ) 

STRAVOVÁNÍ: MOŽNOST VYUŽÍT RESTAURACE V OKOLÍ

KDE: Hotel SPOJÁR | Žiar 239, Žiarska Dolina, 032 05 Žiar, Slovensko

KDY: SOBOTA 04.11.2023 OD 10:00 / NEDĚLE  05.11.2023 DO 19:00

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NA: UFARDENERGY@GMAIL.COM

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA TEL. ČÍSLE: 00 420 774 054 466

PŘÍSPĚVEK: 2500,- CZK ZA CELÝ VÍKEND

ZÁLOHU 1000,-CZK ( 42,-EUR ) NA OSOBU POŠLETE NA BANKOVNÍ ÚČET

ČISLO ÚČTU:  2302412720 / 2010

PRO SLOVENSKÉ ÚČASTNIKY:  IBAN CZ34 2010 0000 0023 0241 2720

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE PROSÍM VAŠE JMÉNO A DAR. PENÍZE BUDOU POUŽITY PRO ÚČELY SPOLKU BÍLÉ CESTY.

UBYTOVÁNÍ SE ŘEŠÍ S MAJÍTELEM ZAMÉČKU NA MÍSTĚ.

Share This Event

bottom of page