top of page

chystá se

|

...

Kniha - Lépe vědět, nežli věřit

Radek: Pokud lidé neuvidí pravou podstatu problému, nemohou nic vědět a nikdy se rozhodnout, co je pro ně správné. Životně důležité je naučit se vidět, neunikne vám tak správná možnost volby. Využijete skryté tajemství ke své jistotě.

Tickets Are Not on Sale
See other events
Kniha - Lépe vědět, nežli věřit
Kniha - Lépe vědět, nežli věřit

Čas & Místo

chystá se

...

Lépe vědět nežli věřit

Předmluva ke knize:

V této knize se pokouším pootevřít prostory lidského vědomí, jež nám zůstávají utajeny. Zakrývají poznání a schopností lidského ducha projevené do reálné síly hmoty a tělesného zdraví. Dozvíte se, jak lze překonat a vyléčit jakoukoliv nemoc.

Vlastními experimenty, zkušenostmi a postupy jsem utvářel cestu, která je funkční a ověřena v praxi. Odhrnu vám roušku, jakým způsobem bylo možné vyléčit moji nemoc se kterou si standardní medicína neví rady. Zaujal jsem stanovisko k nejtěžším lidským problémům a jak je lze transformovat do netušených možností. Kniha je jistou směrnicí, jak postupovat v takových případech. Každý čtenář má možnost v sobě objevit skryté síly o kterých dříve nevěděl a vytáhnout je z podvědomí na povrch. Taková pravda je vašim přirozeným majetkem ze kterého mohou vzejít velká díla. Poznání této cesty obsahuje tvořivý princip, nezávislý pouze na rozumu a lidských smyslech. Existence poznání skrytých sil je vrcholem veškeré duševní činnosti, kde informace získáváte přímo. Tento stav poznání je úhrnný pohled na jakoukoliv pravdu, která se orientuje a dynamizuje nezničitelnou tvořivou sílu. Obnažená pravda založena na hlubinném poznávání svého ducha je metapsychická intimita světla a její neporazitelnosti.

Můj příběh zmrtvýchvstání byl způsob, ke kterému nebyla jiná cesta, jak ji porozumět. Ano, existují věci mezi nebem a zemí, kdy si můžete sáhnout na veliké vědění této nedozírné pravdy, která nepodléhá omylům a zmatkům. Pouhý běžný lidský intelekt nemůže uchopit tak obsáhlé vědění. Jeho nedostatečnost má svoje hranice, kdežto vědění nezávisle na lidských smyslech jsou nekonečná. Váš duch tak může spoutávat hmotu, ale současný neprobuzený lidský duch je spoutáván hmotou.

Lidský duch je nezničitelný, nezávisle na těle udává poměr mezi životem uvnitř univerza, veškerého bytí i mimo něj na základě činnosti a jeho vývoje. Logismus, materializmus, dogmatismus a všechny hybridní války musí zákonitě kapitulovat před pojmem nekonečné vědomí. Nemůže pochopit hloubku ducha, dokud hmota není vyváženě propojena s duchem. Takové jevy a odkryté taje s různými proměnami i mimo hmotné tělo reprezentuje důkaz nesmrtelnosti, jejího poznání a podrobného zkoumání. Zjistil jsem, že lze vyléčit AIDS, HIV, RS, RAKOVINY, ALZHEIMERA, PARKINSONA, APOD. Aby se tak mohlo stát, musí pacient být napřed přiveden ke svému tělu a mysli a poté být systematicky vychováván a být připraven se teprve stát žákem, aby k němu mohl MISTR SVĚTLA přijít. Trpělivostí a uchopením této správné cesty dosáhne nemocný očekávaného zdraví. Nevědomost zákonitě přehradí cestu k životu a naopak vědomost je pilířem na kterém postavíte vyšší princip života a jeho zdraví. Taková rekonstrukce se stává neotřesitelnou poznanou pravdou. Nová existence života vám nabídne odlišnou formu, která vyplyne z výběru mezi těmito silami. Je to volba vážná a zodpovědná, rozhoduje mezi životem a smrtí.

Share This Event

bottom of page